TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Меѓународна конференција за in dubio pro reo, начелото што бара судиите што одлучуваат за фактите да ослободат ако се ...

Академик - 06.10.2017

Здружението за кривично право и криминологија во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје денеска организираше меѓународна конференција на тема „Двојба во корист на обвинетиот, виновен надвор од разумно сомневање“.

Дебата „Двојба во корист на обвинетиот-виновен надвор од разумно сомневање“

Канал5 - 06.10.2017

Научна расправа за потребата во домашната практика повеќе да се води сметка за презумцијата на невиност и можноста за грешки и злоупотреби во заштита на поединците кои се опфатени со казнено правниот систем „Двојба во корист на обвинетиот-виновен ...

Расправа „Двојба во корист на обвинетиот – виновен надвор од разумно сомневање“

Телевизија Нова - 06.10.2017

Здружението за кривично право и криминологија на Македонија и ОБСЕ Мисијата во Скопје денеска ќе организираат научна и стручна расправа на тема „Двојба во корист на обвинетиот – виновен надвор од разумно сомневање“.

Дебата „Двојба во корист на обвинетиот-виновен надвор од разумно сомневање“

А1 On - 06.10.2017

Научна расправа за потребата во домашната практика повеќе да се води сметка за презумцијата на невиност и можноста за грешки и злоупотреби во заштита на поединците кои се опфатени со казнено правниот систем „Двојба во корист на обвинетиот-виновен ...

Расправа „Двојба во корист на обвинетиот – виновен надвор од разумно сомневање“

А1 On - 06.10.2017

Здружението за кривично право и криминологија на Македонија и ОБСЕ Мисијата во Скопје денеска ќе организираат научна и стручна расправа на тема „Двојба во корист на обвинетиот – виновен надвор од разумно сомневање“.

Дебата „Двојба во корист на обвинетиот-виновен надвор од разумно сомневање“

Шеталиште - 06.10.2017

Научна расправа за потребата во домашната практика повеќе да се води сметка за презумцијата на невиност и можноста за грешки и злоупотреби во заштита на поединците кои се опфатени со казнено правниот систем „Двојба во корист на обвинетиот-виновен ...

Расправа „Двојба во корист на обвинетиот – виновен надвор од разумно сомневање“

Сител - 06.10.2017

Здружението за кривично право и криминологија на Македонија и ОБСЕ Мисијата во Скопје денеска ќе организираат научна и стручна расправа на тема „Двојба во корист на обвинетиот – виновен надвор од разумно сомневање“.