TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Wednesday, Sept 13 at 08:30h - 20:00h

Already started

GUESTS

72interested
25going
50invited

Details


Почитувани пријатели,
По повод започнувањето со работа, чест ни е да ве поканиме на отворениот ден на едукативниот центар Арс Ламина, за да можеме од поблиску да се запознаеме. Ние нудиме:
	Дневен престој за ученици
	Забавно-креативна сабота
	Помош при следењето на наставата по математика и природни науки – одделенска настава од 1 до 5 одд.
	Помош при следење на наставата по математика и природните науки (физика, хемија, биологија) – предметна настава од 6 до 9 одд.
	Дополнителни часови по математика, физика, хемија за средно училиште
	Едукативни работилници за наставници

Единствени сме во Македонија кои овозможуваме да се запознаат придобивките од користењето на SMART таблата и SMART масата, како и другите нагледни средства со кои располагаме (едукативно дидактички материјали: картички, сликовници, збирки, тематски читанки). 

Секој запишан учесник на нашите курсеви добива попуст во книжарниците на Literatura.mk