TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

GUESTS

434interested
85going
36invited

Details


Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје организира курс по јапонски јазик  (почетен степен) за сите заинтересирани.

 Покрај изучувањето на јазикот, кандидатите ќе имаат можност да се запознаат со јапонската култура и цивилизација и да изработуваат оригами.

Наставата ќе се одвива со посредство на англискиот јазик, а ќе ја одржува проф. Јукари Ота, лектор од Јапонија. 

Заб.: Заинтересираните кандидати да достават нивни податоци (име, презиме, контакт-телефон) и копија од уплатницата (в. подолу) на следната адреса: dekanat@flf.ukim.edu.mk. 


ПОЧЕТОК НА КУРСОТ:  7 октомври 2017 година (САБОТА)

ВРЕМЕТРАЊЕ НА КУРСОТ: 10 ПРЕДАВАЊА x 1 ЧАС

ТЕРМИН: СЕКОЈА САБОТА (7 октомври - 16 декември) || 13:00 - 14:00 ЧАСОТ

НАСТАВНИК: ПРОФ. ЈУКАРИ ОТА 

ГРУПИ: 5 - 10 КАНДИДАТИ

ЦЕНА: 6.000 ДЕНАРИ 

РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ: 4 ОКТОМВРИ (СРЕДА)

АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ: dekanat@flf.ukim.edu.mk 


ЖИРО-СМЕТКА: 
Назив на примачот: Буџет на РМ - ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ„БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ 
Банка на примачот: НБРМ 
Сметка: 100000000063095 
Сметка на буџетски корисник: 1600104235 788 10 
Приходна шифра: 723012 Програма 41
Цел на дознака: за курс по јапонски јазик