TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Monday, June 19 at 08:00h - June 24 at 23:00h

Already started

GUESTS

10interested
4going
0invited

Details


Комората на Република Македонија за приватно обезбедување, организира ОСПОСОБУВАЊЕ за ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ за стекнување со ЛИЦЕНЦА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ во градот Скопје, во периодот од 19.06.2017 год. - 24.06.2017 год.

➡ ИНФОРМИРАЈТЕ СЕ НА 02-3225 000.

На обуката може да се пријават сите заинтересирани лица кои сакаат да се стекнат со лиценца за обезбедување, која ќе им овозможи вработување во секторот - приватно обезбедување во приватни, јавни, државни институции. (банки, амбасади, бизнис компании, државни претпријатија и сл.).

Пријавувањето може да се направи:

➡ ЛИЧНО* (во Комора на Република Македонија за приватно обезбедување)
➡ Преку ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (со испраќање на е-маил на info@obezbeduvanje.org.mk)
➡ ФАКС на 02 3298 073.

*Документите за пријава може да ги доставите лично , или друг да ги достави за вас во Комора на Република Македонија за приватно обезбедување.


Комора на Република Македонија
Адреса Ул. 50 Дивизија бр.34
Тел. број: 02 3225 000
E-адреса: info@obezbeduvanje.org.mk
Веб страница: www.obezbeduvanje.org.mk