TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

GUESTS

53interested
20going
836invited

Details


Акција за донирање - Дај малку, помогни многу!

По повод одбележување на американскиот Национален ден на служба и сеќавање на жртвите и преживеаните, како и на сите оние кои несебично помагаа после нападите од 11ти септември 2001 г., Американско катче Струга, во соработка со Црвен Крст Струга и со поддршка на Амбасадата на САД во Скопје организира хуманитарна акција за донирање на храна, облека и училишен прибор.

Донациите ќе се собираат во просториите на Американското катче:
на 13-ти септември, од 10:00 ч. до 14:00 ч., и на
на 14-ти септември, од 14:00 ч., до 19:00 ч.

Секоја донација ќе биде добредојдена, а во знак на благодарност ќе следуваат мали подароци: купони за бесплатни часови по англиски јазик, тетратки, пенкала, чаши, приврзоци, користени книги и списанија и др. (количините се ограничени)!

Донираната облека треба да биде во добра состојба и чиста, а храната да биде конзервирана/пакувана, со долг рок на употреба. Исто така, потребни се и средства за одржување лична хигиена и хигиена во домот, како и училишен прибор.

Распределбата на собраните донации ќе се врши преку Црвен Крст Струга, на семејства од нашиот крај на кои им е потребен ваков тип на помош.

Да помогнеме кој колку може!

“Не можеме да им помогнеме на сите, но секој може да помогне некому.” - Роналд Реган
 *********************
Aksion për dhurim- Jep pak, Ndihmo shumë! 

Me rastin e shënimit të  Ditës Kombëtare të Shërbimit dhë të Përkujtimit të Viktimave dhe Mbijetuarve në SHBA, si dhe të gjithë atyre që ndihmuan gjatë sulmeve të 11 shtatorit 2001, Këndi Amerikan në Strugë në bashkëpunim me Kryqin e Kuq në Strugë dhe me mbështetjen e Ambasadës së SHBA’ve në Shkup organizon aksion humanitar për grumbullimin e artikujve ushqimor, veshmbathjeve dhe pajisjeve shkollore.    

Donacionet do të grumbullohen tek hapësirat e Këndit Amerikan në Strugë 
më 13 shtator, nga ora 10:00 deri më 14:00, dhe
më 14 shtator, nga ora 14:00 deri më 19:00. 
Çdo donacion do të jetë i mirëseardhur, ndërsa në shenjë mirënjohjeje do ju vijojnë dhurata të vogla, si kupon për orë falas të gjuhës angleze, fletore, lapsa, gota, libra të shfrytëzuara dhe revista (numri është i limituar)!   

Veshmbathjet e dhuruara duhet të jenë në gjendje të mirë dhe të pastër, ndërsa ushqimi të jetë i konservuar/ paketuar, me afat të gjatë kohor për shfrytëzim. Gjithashtu, janë të nevojshme produkte për higjienë personale dhe për higjienë shtëpiake, si dhe pajisje shkollore.  

Shpërndarja e donacioneve do ju bëhet familjeve në nevojë nga rajoni jonë nëpërmjet Kryqit të Kuq në Strugë.

Të ndihmojmë kush sa mundet!
“Nuk mundemi tu ndihmojmë të gjithëve, por secili mund ti ndihmojë dikujt.” – Ronald Regan