TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Sunday, Nov 27 at 15:00h - 20:00h

Already started

GUESTS

17interested
21going
493invited

Details


Младинскиот центар MultiКулти организира настан Open Doors 4 Social Inclusion. Активностите ќе се одвиваат во недела, 27.11.2016 од 15:00.

Во рамките на Еразмус + програмата, ние (4-те  интернационални волонтери хостирани од Центар за интеркултурен дијалог веќе 2 месеци) организираме Недела на социјална вклученост, каде што завршниот настан е  Open Doors day 4 Social Inclusion.
Настанот ќе тече по следниот редослед:
- Изложба на фотографии: цел ден 
- Жива библиотека: 15:00-17:00
- Јавна дебата: Миграции и Рурален развој: 17:30-20:00

Сите активности ќе се одржат во младинскиот центар MultiКулти и се отворени за сите заинтересирани да научат повеќе на овие теми и да запознаат нови луѓе од различни земји и култури.  


Активностите ќе бидат проследени со коктел (ќе има кутија за донации и собраните средства ќе бидат наменети за децата од бегалскиот камп во Табановце).

Се гледаме во недела 🙂

Qendra Rinore MultiКулти organizon ngjarjen Open Doors 4 Social Inclusion. Aktivitetet do të mbahen të dielën, 27.11.2016 në ora 15:00.
Në kuadër të Erasmus + programës, ne (4 vullnetarët internacional të mirëpritur nga Qendra për Dialog Interkulturor tashmë dy muaj) organizojmë Javën e përfshirjes sociale, ku aktiviteti final do të jet Open Doors day 4 Social Inclusion. 
Ngjarja do të zhvillohet si në vijim:
-Ekspozitë të fotografive: gjatë tërë ditës
-Biblioteka e gjallë: 15:00 - 17:00
-Debat publik: Migrimi dhe zhvillimi rural 17:30-20:00

Gjithë aktivitetet do të mbahen në qendrën rinore MultiКулти dhe janë të hapura për të gjithë të interesuarit të cilët dëshirojnë të mësojnë më shumë për këto tema si dhe të takojnë njerëz të rinjë nga shtete të ndryshme dhe kultura të ndryshme.

Pas këtyre aktiviteteve  do të ketë koktell si dhe do të ketë kuti për donacion dhe paratë e mbledhura do të jenë të dedikuara për fëmijtë në kampin në Tabanoc.

Shihemi të dielën :)


MultiКулти youth center organises the 1st Open Doors day 4 Social Inclusion. The action will take place on November 27th starting from 15h00.

In the framework of Erasmus + program, we (four international volunteers hosted by CID organisation (Center for Intercultural Dialogue) arrived in the city two months ago) are organising a week for social inclusion.  

During the week different activities will take place in the evenings (19h00) and on Sunday a big event is prepared, Open Doors 4 Social Inclusion, starting at 15h00 and including a human library, a photo exhibition and a public debate. During the event we will present the findings and feelings of our projects, acceptance&tolerance and rural development

All the activites will take place in MultiКулти youth center and are open and free for everyone, interested to learn more about these topics or just looking to meet new people from different countries or cultures.

--Photo Exhibition: All Day 
--Living Library: 15:00-17:00
--Public Debate: Migration and Rural Development : 17:30-20:00

The activities will be followed by a solidary cocktail reception (there will be a donation box, the benefits wil be destinated to Tabanoce refugees camp.

See you on Sunday :)