TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Monday, Nov 6 at 11:00h - Nov 11 at 14:00h

Already started

GUESTS

7interested
3going
0invited

Details


Комората на Република Македонија за приватно обезбедување, организира ОСПОСОБУВАЊЕ за ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ за стекнување со ЛИЦЕНЦА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ во градот Скопје , во периодот од 06.11.2017 год. - 11.11.2017 год.

➡ ИНФОРМИРАЈТЕ СЕ НА 02-3225 000.

На обуката може да се пријават сите заинтересирани лица кои сакаат да се стекнат со лиценца за обезбедување, која ќе им овозможи вработување во секторот - приватно обезбедување во приватни, јавни, државни институции. (банки, амбасади, бизнис компании, државни претпријатија и сл.).

Пријавувањето може да се направи:

➡ ЛИЧНО* (во Комора на Република Македонија за приватно обезбедување)
➡ Преку ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (со испраќање на е-маил на info@obezbeduvanje.org.mk)
➡ ФАКС на 02 3298 073.

*Документите за пријава може да ги доставите лично , или друг да ги достави за вас во Комора на Република Македонија за приватно обезбедување.


Комора на Република Македонија
Адреса Ул. 50 Дивизија бр.34
Тел. број: 02 3225 000
E-адреса: info@obezbeduvanje.org.mk
Веб страница: www.obezbeduvanje.org.mk