TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Monday, Nov 6 at 17:30h - Nov 13 at 19:00h

Already started

GUESTS

44interested
32going
93invited

Details


Продолжуваме во Ноември----Култренинг! 

Редовни отворени часови за техники на современ танц и истражување на движење: Култренинг!

Импровизација, соматски пракси, балет, јога, современ танц, рилис тeхники...

Секој понеделник, во 17.30 часот во Кино Култура!

Часовите ќе се водат од локални и меѓународни танцови уметници со професионално искуство и едукација во областа на современиот танц, и се отворени за сите заинтересирани за поинаков пристап кон телото, движењето и современиот танц.

>> Распоред за НОЕМВРИ

06.11. Сабрина Железник
13.11 Александра Кочовска- Начева 

Претходно искуство не е потребно. Учеството е бесплатно.

ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА НАШАТА ФБ СТРАНА ИЛИ НА НАШИОТ ЕМАИЛ!!!!!

Часовите се поддржани од организацијата Локомотива- Центар за нови Иницијативи во уметноста и културата – како дел од програмата „Заедно“- социо- културни активности за пошироката општествена заедница, на проект_ просторот Кино Култура.

контакт: kultrening@gmail.com

Секој Понеделник, ново искуство!!!
Ве очекуваме!!

***********************************
We are going further in November >>> KULTRENING! 

Оpen regular trainings of contemporary dance techniques and movement research: KULTRЕNING!

Еvery МОNDAY at 17.30 in Kino Kultura!

Improvisation, somatic techniques, yoga and ballet for contemporary dancers, release techniques...

Classes are held by local and international dance professionals and open for everyone interested in different approaches to dance and movement. 

>> Schedule for NOVEMBER:

06.11. Sabrina Zeleznik
13.11. Aleksandra Kochovska- Nacheva

Previous experience in dance is not compulsory. Participation is free of charge. 
WE JUST NEED YOUR REGISTRATION BEFORE THE CLASS ON OUR EMAIL OR FB PAGE!!!

Contact: kultrening@gmail.com

Classes are supported by Lokomotiva, as part of the program "Together"- social and cultural activities for large social community in Kino Kultura

Every Monday, new experience!!
We are waiting for you