TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Wednesday, Sept 13 at 18:00h - 20:00h

Already started

GUESTS

31interested
11going
53invited

Details


EQ Café – Поврзување со Доверба

Што е Доверба и зошто е толку важна? Како ја проценувате довербата и како ја зголемувате? Оваа емоција може да биде најважна од сите наши чувства. Довербата е центар на здравите врски - можеби е  и мерило на нивната силина. На работа, во едукативни тренинзи, во вашиот личен  живот, довербата ја полни или ослабува вашата способност да се поврзете со другите (можеби и со себе).

Придружете ни се на ова високо партиципативно EQ Café за да научите:
* Кое е значењето на довербата?
* Како може да ја зајакнете довербата?
* Која е вредноста на поврзувањето со другите?
* Како може да ја изградиtе довербата?

За Кого: За секој кој е заинтересиран подобро да решава големи проблеми со кои се соочува нашата планета, на работа, во школувањето, во општеството.

Што: Работилница за Емоционална Интелигенција

Кога: 13ти Септември, од 18.00-20.00
Каде: Јавна Соба, 50 Девизија 22, 1000 Скопје
Како: Регистрирајте го вашето место до 11.9.2017 
Контакт:  078202616, nela.joleska@eq.org