TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Јус когенс и Виенската конвенција за договорно право (5)...

Н.Македонија - 14.02.2018

Јус когенс и Виенската конвенција за договорно право (5) Марјан Попески По серијалот авторски колумни, во рубриката „Од стручен агол“ објавуваме делови од докторската дисертација на д-р Марјан Попески, во која е претставено меѓународноправно ...

Јус когенс и Виенската конвенција за договорно право (4)...

Н.Македонија - 13.02.2018

Јус когенс и Виенската конвенција за договорно право (4) Марјан Попески По серијалот авторски колумни, во рубриката „Од стручен агол“ објавуваме делови од докторската дисертација на д-р Марјан Попески, во која е претставено меѓународноправно ...

Јус когенс и Виенската конвенција за договорно право (3)...

Н.Македонија - 12.02.2018

Јус когенс и Виенската конвенција за договорно право (3) Марјан Попески По серијалот авторски колумни, во рубриката „Од стручен агол“ објавуваме делови од докторската дисертација на д-р Марјан Попески, во која е претставено меѓународноправно ...