TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Поголем дел општини сè уште слабо ги организираат тендерите

Опсервер - 27.02.2021

– Ј авните набавки се организираат слабо и несоодветно, не се образложуваат потребите од јавни набавки, што води до чести измени на годишните планови за јавни набавки. З аконска измена има, но и натаму главен критериум е најниската цена, додека во ...

Поголем дел општини сè уште несоодветно ги организираат тендерите

Независен - 27.02.2021

Ј авните набавки се организираат слабо и несоодветно, не се образложуваат потребите од јавни набавки, што води до чести измени на годишните планови за јавни набавки. З аконска измена има, но и натаму главен критериум е најниската цена, додека во мал ...

Поголем дел општини сè уште слабо ги организираат тендерите

Слободен Печат - 27.02.2021

Ј авните набавки се организираат слабо и несоодветно, не се образложуваат потребите од јавни набавки, што води до чести измени на годишните планови за јавни набавки. З аконска измена има, но и натаму главен критериум е најниската цена, додека во мал ...

Поголем дел општини сè уште слабо ги организираат тендерите

MakPress - 27.02.2021

Јавните набавки се организираат слабо и несоодветно, не се образложуваат потребите од јавни набавки, што води до чести измени на годишните планови за јавни набавки. Законска измена има, но и натаму главен критериум е најниската цена, додека во мал ...