TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Наместо најниска цена – најдобра вредност како критериум за јавна набавка

Орбис - 13.02.2018

Новиот Предлог закон за јавни набавки предвидува значајни промени во насока на надминување на утврдените слабости во системот на јавни набавки, усогласување со укажувањата и препораките на Европската комисија и подобрување на транспарентноста, ...

МВР набавува прикриен систем за комуникации преку радио станици

еМагазин - 13.02.2018

Министерството за внатрешни работи објави барање за прибирање на понуди за набавка на прикриен систем за комуникации преку радио станици. Според објавата ба Бирото за јавни набавки се работи за договор со проценета вредност од 1.200.000 денари без ...

Собранието бара услуги за привремени вработувања

еМагазин - 12.02.2018

Собранието на Република Македонија објави оглас за доделување на договор за јавна набавка на услуги за привремени вработувања. Според објавата на Бирото за јавни набавки се работи за договор со проценета вредност од 850.000 денари.

Новата алатка која овозможува отворени податоци на електронскиот систем на јавни набавки

Академик - 12.02.2018

Бирото за јавни набавки, во состав на Министерството за финансии, во насока на отворање на податоците, ја направи јавно достапна платформата „Отворени податоци“ на веб-страницата е-Набавки .

Бирото за јавни набавки со олеснување за корисниците

Бизнис Инфо - 12.02.2018

Фото: Pixabay Бирото за јавни набавки ја претстави новата алатка – ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ, што ќе овозможи сите заинтересирани страни да можат да прават персонализирани анализи и истражувања за системот за јавни набавки или за конкретни институции или ...

Потрошени 40 милиони евра на договори за јавни набавки склучени во „четири очи“

еМагазин - 12.02.2018

Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) неодамна ја отвори базата на податоци за јавноста. Новото решение овозможува сите заинтересирани страни да прават персонализирани анализи и истражувања за системот за јавни набавки или за конкретни ...

Наместо најниска цена – најдобра вредност како критериум за јавна набавка

Слободен Печат - 13.02.2018

Новиот Предлог закон за јавни набавки предвидува значајни промени во насока на надминување на утврдените слабости во системот на јавни набавки, усогласување со укажувањата и препораките на Европската комисија и подобрување на транспарентноста, ...

Што предвидува новиот нацрт Закон за јавните набавки

Правдико - 11.02.2018

Со Законот за јавните набавки се уредуваат начинот и постапките за вршење јави набавки, надлежностите на Бирото за јавни набавки и на Државната комисија за жалби по јавни набавки, правната заштита во постапките за јавни набавки и за концесии и јавно ...

Прирачник за јавни набавки – четврто издание

Правдико - 11.02.2018

Постапките за доделување на договори за јавни набавки кои ги спроведуваатдоговорните органи, се уредени со посебни правила на Заедницата. Договорот со кој е формирана Европската заедницанесодржи конкретни одредби кои се однесуваат најавнитенабавки, ...

Наместо најниска цена – најдобра вредност како критериум за јавна набавка

Либертас - 13.02.2018

Новиот Предлог закон за јавни набавки предвидува значајни промени во насока на надминување на утврдените слабости во системот на јавни набавки, усогласување со укажувањата и препораките на Европската комисија и подобрување на транспарентноста, ...

Сите детали: Што предвидува новиот Закон за јавни набавки

еМагазин - 12.02.2018

Министерството за финансии изготви нов Закон за јавни набавки. Законското решение заклучно со 6 февруари беше доставено на Единствениот национален регистар за прописи (ЕНЕР) каде беше отворен за дискусија и предлози од јавноста.

Наместо најниска цена, најдобра вредност како критериум за јавна набавка...

Н.Македонија - 13.02.2018

Наместо најниска цена, најдобра вредност како критериум за јавна набавка Новиот предлог-закон за јавни набавки предвидува значајни промени во насока на надминување на утврдените слабости во системот на јавни набавки, усогласување со укажувањата и ...

Најниската цена заменета со најдобра вредност во критериумите за јавна набавка

+инфо - 13.02.2018

Во новиот закон се имплементираат забелешките на Европската комисија и на домашната стручна јавност во поглед на задолжителноста на е-аукции. Новиот Предлог закон за јавни набавки предвидува значајни промени во насока на надминување на утврдените ...