TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Европската унија не ги пушта цистерните без еколошки мотор

Утрински - 06.11.2003

Македонските возила за превезување опасни материи ниту репарирани не се подготвени за транспорт СНЕЖАНА КАЛАБАКОВА Факторите во земјава кои се занимаваат со превоз на опасни материи, кои дирекно или индиректно се инволвирани во оваа проблематика имаат заеднички став.

Цистерните "возат" смрт

Утрински - 05.11.2003

Во Македонија возилата за превоз на опасни материи се постари од една деценија СНЕЖАНА КАЛАБАКОВА Во Македонија под итно е потребна речиси целосна замена на возниот парк за превоз на опасни материи во друмскиот сообраќај, тврдат познавачите на оваа проблематика.