TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Удар врз адвокатурата за разбивање на нејзиното единство

Утрински - 19.06.2002

Адвокатската комора реагира на промените во Законот за адвокатура З а Адвокатската комора на Македонија е целосно неприфатлива одредбата предвидена во новиот закон за адвокатура со која се воведува новина- адвокатските друштва да мора да се запишуваат во Трговскиот регистар, а не во Уписникот на ...

Владата предлага закон со кој ќе се изгуби независноста на адвокатурата

Дневник - 19.06.2002

АДВОКАТСКАТА КОМОРА РЕАГИРА Адвокатската комора на Македонија (АКРМ) реагира на последните измени во предлог-законот за адвокатура, според кои, адвокатските друштва во иднина би се запишувале во регистарот на трговските друштва наместо во матичната Комора.

Новиот закон за адвокатура ги раскара адвокатите и нотарите

Утрински - 18.06.2002

Предложената законска регулатива ги подгреа недоразбирањата меѓу двете јавни служби Гордана Дувњак Недоразбирањата меѓу адвокатите и нотарите повторно се зголемени до точка на вриење.Страстите ги разбранува новиот текст за адвокатура со кој на нотарите им се одземаат досегашните јавни овластувања, ...