TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

"Комунална хигиена" единствен овластен ѓубреџија

Вест - 15.06.2001

Од 1 јуни, Градскиот комитет за сообраќај, комунално станбени работи и екологија го овласти ЈП"Комунална хигиена" да биде единствено задолжено претпријатие за вршење на дејноста "собирање и транспортирање на комуналниот цврст и технолошки отпад на подрачјето на градот".

Нова опрема за "Комунална хигиена"

Вест - 11.06.2001

Градот Скопје ќе купува нова опрема за "Комунална хигиена": 28 нови камиони, 2.800 нови контејнери, 15 танкери за вода и 3 специјални возила за чистење на улиците. Сумата која ќе се издвои за новите потреби е 3,4 милиони долари, а е дел од кредитот кој градот го доби од Светската банка за ...