TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Неизвесно потпишувањето на договорот во овие два дена

А1 - 15.07.2001

Иако Тачи најави нова средба претставникот на Пердју и Леотар, Куперман изјави дека за денеска разговорите се завршени. Денеска интензивни одвоени средби и силен притисок на мегународните посредници Леотар и Пердју врз лидерите на четирите партии од владината коалиција, околу ставањето на потпис ...

Продолжуваат дискусиите за документите

А1 - 15.07.2001

Дискусиите за рамковниот договор и трите анекси продолжуваат во недела, соопштија доцна синоќа меѓународните посредници Џејмс Пердју и Франсоа Леотар, не прецизирајќи да ли на овие документи ќе бидат ставени потписи, најдоцна до понеделник, како што порано беше најавено.

Забрзување на дијалогот од страна на Пердју и Леотар

А1 - 14.07.2001

Олеснувачите и отежнувачите на политичкиот дијалог интензивно под полна пареа работат околу финиширањето на рамковниот договор и трите анекси кои произлегуваат од него. Вечерва се сретнаа Пердју и Леотар со лидерите на ДПА и ПДП , Џафери и Имери.

Пер­дју: Ако не ус­пе­ат пре­го­во­ри­те, мож­на е тра­ге­ди­ја

Вест - 14.07.2001

"Ако пре­го­во­ри­те во Ма­ке­до­ни­ја не ус­пе­ат, во ре­ги­о­нот мо­же да се слу­чи тра­ге­ди­ја", из­ја­ви пра­те­ни­кот на САД за Ма­ке­до­ни­ја Џејмс Пер­дју, за прог­ра­ма­та на Би-Би-Си на ма­ке­дон­ски ја­зик. Пер­дју им по­ра­чал на пар­тис­ки­те ли­де­ри во Ма­ке­до­ни­ја да се ...

Таа ОНА

Вест - 14.07.2001

САКАМ ДА КАЖАМ Она­нис­ти­те тоа го пра­ват са­ми 1 Си­ту­а­ци­ја­та во Ма­ке­до­ни­ја е ста­бил­на. Жи­во­тот те­че нор­мал­но. ДПА се­кој ден ос­во­ју­ва по две-три се­ла. ВМРО-ДПМНЕ се­кој ден ос­во­ју­ва по две-три фир­ми. Ко­га ќе им трг­не - и по не­ко­ја бан­ка.

Олеснувачите ги прифатиле македонските амандмани

Дневник - 14.07.2001

СЕ БЛИЖИ КРАЈНИОТ РОК ЗА ПОТПИШУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОКУМЕНТ Вчера дошло до своевиден пресврт откако Леотар и Пердју прифатиле поголем број решенија што ги предложиле македонските експерти Политичките лидери, актери на разговорите кај претседателот Борис Трајковски, се оптимисти и веруваат дека во ...

Можна трагедија во регионот ако пропаднат преговорите

Дневник - 14.07.2001

ПЕРДЈУ ЗА БИ-БИ-СИ Пратеникот на САД во Македонија Џејмс Пердју во изјавата за програмата на Би-би-си на македонски јазик, предупреди дека ако "не успеат преговорите во Македонија, во регионот може да се случи трагедија". Како што пренесува МИА, Пердју им порача на партиските лидери во Македонија ...

НАТО во Македонија за 10 дена ?

А1 - 13.07.2001

Има оптимистички навестувања - изјави министерот за одбрана Владо Бучковски по синоќешната средба на државниот врв кај претседателот Трајковски на која присуствуваа и амбасадорот на НАТО во Скопје Ханс Јорг Ајф и претставникот на оваа организација Питер Фејт.

Порака на Пердју до политичките лидери

А1 - 13.07.2001

„Не го пропуштајте историскиот момент за постигнување долготраен политички дговор и стабилизација на Македонија. Ќе пропаднат преговорите, може да се рзгорат воените судири“. Ова е пораката до политичките лидери на американскиот претставник Џејмс Пердју во интервјуто за Би-Би-Си на македонски jазик.

Ле­о­тар: Доб­ри вес­ти во на­ред­ни­те де­но­ви

Вест - 13.07.2001

"Нај­ве­ро­јат­но ќе има­те мож­ност да слуш­не­те доб­ри вес­ти во на­ред­ни­те де­но­ви", ку­со из­ја­ви спе­ци­јал­ни­от прет­став­ник на ЕУ Фран­соа Ле­о­тар, пред за­поч­ну­ва­ње на вче­раш­на­та поп­лад­нев­на сред­ба кај прет­се­да­те­лот Трај­ков­ски со ли­де­ри­те на че­ти­ри­те ...

Пер­дју го ис­ка­рал Бош­ков­ски

Вест - 13.07.2001

ОТ­КА­КО ТРАЈ­КОВ­СКИ ИМ СЕ ПО­ЖА­ЛИЛ НА МЕ­ЃУ­НА­РОД­НИ­ТЕ ОЛЕС­НУ­ВА­ЧИ Прет­се­да­те­лот Трај­ков­ски де­но­ви­ве се туф­кал кај спе­ци­јал­ни­от пра­те­ник на САД Џејмс Пер­дју де­ка не мо­же да из­ле­зе на крај со во­инс­тве­ни­те из­ја­ви што брат Љу­бе кон­стан­тно ги пла­си­ра во ...

До­го­вор мо­ра да има до не­де­ла, оти НА­ТО не мо­же ве­ќе да че­ка

Вест - 13.07.2001

ПРЕ­ГО­ВО­РИ КАЈ ТРАЈ­КОВ­СКИ Под сил­ни­от при­ти­сок на олес­ну­ва­чи­те Ле­о­тар и Пер­дју, пос­тои ве­ро­јат­ност до­го­во­рот да би­де под­др­жан, но не се ис­клу­чу­ва со­се­ма ни мож­нос­та тој да би­де от­фр­лен, при што ќе би­де мно­гу теш­ко да се одр­жи пот­пи­ша­но­то До кра­јот на ...

Уште три дена за мир во Македонија!

Дневник - 13.07.2001

ПРЕГОВОРИТЕ ВЛЕГОА ВО ПОСЛЕДНАТА, КЛУЧНА ФАза Меѓународните посредници Пердју и Леотар вчера кај претседателот Борис Трајковски го распакуваа целиот пакет предлози за менување на Уставот и на законите и изјавија дека сега од македонските лидери зависи дали во следните неколку дена ќе постигнат ...

Дијалогот се очекува да продолжи

А1 - 12.07.2001

Експертите се очекува и денеска да продолжат со разговорите за промени на македонскиот устав за решавање на кризата во земјата, врз основа на рамковниот договор што го понудија специјалните пратеници на САД и на ЕУ во Македонија Џејмс Пердју и Франсоа Леотар.

Леотар и Пердју ги изложија анексите на меѓународната експертиза

А1 - 12.07.2001

Меѓународните посредници Леотар и Пердју попладнево пред лидерската четворка и претседателот Трајкковски ги изложија анексите на меѓународната експертиза, изработени врз основа на забелешките и амандманите на партиските експерти околу нацрт документот за уставни промени.

Ако закочи дијалогот, Запад ќе мавне дициплински

Вест - 12.07.2001

СИТЕ ГУБАТ ТРПЕНИЕ ОД ДОСЕТКИТЕ НА ЏАФЕРИ ЕУ и САД имаат свои механизми, посебно за македонската, а посебно и за албанската страна, кои би се примениле ако не успее оваа фаза од разговорите, на која, според подготвените амандмани за платформата на Бадинтер, и се заканува нова блокада Претседателот ...

Спасување на платформата на Бадинтер

Вест - 12.07.2001

ЛЕОТАР ПОБАРА ПОМОШ ОД ВЕНЕЦИЈАНСКАТА КОМИСИЈА Специјалниот пратеник на ЕУ за Македонија Франсоа Леотар, во обид побрзо да се реши кризата во Македонија, побара помош од Европската комисија за демократија преку правото, подобро позната како Венецијанска комисија.

Леотар и Пердју подготвуваат нови отстапки за Албанците?

Дневник - 12.07.2001

ВО ОБИД ДА СЕ ДОБИЈАТ ПОТПИСИТЕ НА ЏАФЕРИ И НА ИМЕРИ За да се одоброволат албанските лидери, можно е да им се понуди проширено право на употреба на албанскиот јазик, но и локална контрола врз полицијата, предлог од кој македонските преговарачи најмногу стравуваат Меѓународните посредници Франсоа ...

Кога прасето ни го продаваат како риба

Дневник - 12.07.2001

коментар - Катерина Блажевска Олеснувачите на дијалогот Џејмс Пердју и Франсоа Леотар прво што мора да направат е да си ги олеснат сопствените џебови, да си купат по еден стан во Скопје, да си набават климатизери и да им пратат на своите семејства разгледници од Македонија со кратка порака: "Ќе ...

Стомните на гневот

Дневник - 12.07.2001

Колумна - Слободан Чашуле Во тој напор, кој ќе не чини и ова малку кревко единство што едвај го стокмивме, ќе паднеме пленици во стапицата што ни се постави: така исцрпени, ќе бидеме среќни да го прифатиме предлогот за Пердју и Леотар, како увод во идната консензуална демократија, на големо ...

Вклучување на експерти од Венецијанската Комисија

А1 - 11.07.2001

Специјалниот претставник на Европската Унија за Македонија Франсоа Леотар побара помош од Европската Комисија за Демократија низ правото позната како Венецијанска Комисија за уставните реформи кои се дел од политичкиот дијалог кај македонскиот претседател Борис Трајковски во обид да се реши кризата ...

Лидерите имаа одвоени средби

А1 - 11.07.2001

Политичкиот дијалог денеска во знакот на редица одвоени средби без најавениот лидерски самит. Во текот на денот средби на посредниците Леотар и Пердју со лидерите на ДПА и ПДП. Во текот на денот се остварила средба на председателот Трајковски со Цревенковски и Георгиевски.

Џафери не се откажува од меѓународна конференција за Македонија

Вест - 11.07.2001

ЗАВЧЕРАШНОТО ДИСЦИПЛИНИРАЊЕ НА ПЕРДЈУ НА ЛИДЕРИТЕ НА ЕТНИЧКИТЕ АЛБАНЦИ НЕ ПОМОГНА Лидерите на ПДП и ДПА ќе бараат официјализирање на албанскиот јазик како втор државен јазик во Македонија и, ако тоа не им се прифати, ќе ја отфрлат платформата на Леотар и Пердју.

Средба Трајковски - Леотар - Пердју

Вест - 11.07.2001

Македонскиот претседател Борис Трајковски денеска претпладне имаше средба со преставниците на ЕУ и САД во Македонија, Франсоа Леотар и Џејмс Пердју. Двајцата меѓународни претставници кои претстојуваат во Македонија со цел да го олеснат политичкиот дијалог меѓу лидерите на политичките партии, по ...

Албанците стравуваат од мајоризација, Македонците од блокади

Дневник - 11.07.2001

СИЛЕН ПРИТИСОК ВРЗ ПОЛИТИЧАРИТЕ ЗА УСПЕХ ВО ДИЈАЛОГОТ ПДП и ДПА, и покрај тоа што го прифатија рамковниот документ, бараат да се воведе албанскиот јазик како втор официјален јазик и да се формира локална полиција Разговорите меѓу политичките лидери и меѓународните "олеснувачи" се одвиваат под голем ...

Политичкиот дијалог продолжи на експертско ниво

А1 - 10.07.2001

Политичкиот дијалог, кој се води со помош на меѓународните олеснувачи, Франсоа Леотар и Џејмс Пердју, продолжи денеска на експертско ниво. Со меѓународниот експертски тим се сретнаа експертите на ДПА и на ПДП. Основа за дијалогот е платформата понудена од специјалните пратеници на ЕУ и на САД ...

Средбата на Трајковски, Леотар и Пердју се одржа претпладнево

А1 - 10.07.2001

Mакедонскиот претседател Борис Трајковски денеска претпладне имаше средба со претставниците на ЕУ и САД во Македонија, Франсоа Леотар и Џејмс Пердју. Двајцата меѓународни претставници кои престојуваат во Македонија со цел да го олеснат политичкиот дијалог меѓу лидерите на политичките партии, по ...

Џафери го кодошел Пердју кај Буш

Вест - 10.07.2001

КАВГА НА АЛБАНСКИТЕ ЛИДЕРИ НА СРЕДБАТА КАЈ ТРАЈКОВСКИ "Јас, господине Пердју, сабајлево му испратив писмо на господинот Колин Пауел, дека ова што ни го понуди Бадентер, за нас е неприфатливо...". Тука Џејмс Пердју го прекинал Арбен Џафери и вака му објаснил: "Мене, господине Џафери, овде ме пратија ...

Суштината е во развојот на локалната демократија

Вест - 10.07.2001

ШТО СОДРЖИ НАЦРТ-ДОКУМЕНТОТ НА ЛЕОТАР И ПЕРДЈУ Развојот на локаната демократија, принципот на недискриминација за еднаков третман на сите пред законот, посебни парламентарни процедури за донесување на одредени закони кои директно ги засегнуваат етничките прашања, образованието и употребата на ...

ПДП и ДПА бараат јасни решенија за јазикот и за образованието

Вест - 10.07.2001

РАБОТАТА ЗА РЕШЕНИЕ НА КРИЗАТА ЈА ПРЕЗЕМААТ ЕКСПЕРТСКИТЕ ТИМОВИ За лидерите на албанските партии формулата за изгласувањето на законите поврзани со етничките прашања е прифатлива, но бараат таа да се прошири и на други области.

Под притисок на Леотар и Пердју, Џафери и Имери "легнаа на брашното"

Дневник - 10.07.2001

ДПА И ПДП ЈА ПРИФАТИЈА РАМКАТА ЗА УСТАВНИ ПРОМЕНИ Македонската страна смета дека треба да се прецизира во кои области би се користел понудениот "механизам за заштита од мајоризација" при донесувањето закони од интерес на националностите Меѓународните претставници Франсоа Леотар и Џејмс Пердју вчера ...

Продолжи политичкиот дијалог кај претседателот Трајковски

А1 - 09.07.2001

Политичкиот дијалог меѓу лидерите на четирите најголеми партии во Собранието кај претседателот на Македонија, Борис Трајковски, продолжи претпладнето во Скопје. На средбата присуствуваат и специјалните претставници на Европската Унија и на Соединетите Американски Држави за Македонија, Франсоа ...

Што се случуваше на вчерашната посета во Косово?

А1 - 09.07.2001

Вчерашното патување на двајцата специјални претставници на ЕУ и на НАТО, Франсоа Леоатар и Џејмс Пердју на Косово било само за да го разгледаат теренот, односно да видат како се спроведува акцијата за собирање на оружјето на припадниците на ОВК и како НАТО ја заштитува границата мегу Македонија и ...

Специјалните пратеници преговараат со терористите

А1 - 09.07.2001

По последните провокации од припадниците на т.н. ОНА во тетовско, дознаваме, НАТО претставникот Питер Фејт, на барање на македонските власти, разговарал со терористите и договорил тие да се повлечат на два километра од Лешок, со што би се решил и проблемот со Непроштено.

Во денешниот број на „Факти“ содржината на документот за промена на уставот

А1 - 09.07.2001

Скопскиот весник на албански јазик "Факти" во денешното издание ексклузивно го објавува документот со предлози за уставни промени, што во саботата на учесниците во дијалогот кај претседателот Борис Трајковски им го доставија посредникот на Европската Унија Франсоа Леотар и на соединетите ...

Леотар и Пердју чекаат одговор од партиите

Вест - 09.07.2001

ДЕНЕСКА НОВА ЕПИЗОДА ОД СЕРИЈАТА РАЗГОВОРИ КАЈ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ТРАЈКОВСКИ За Македонскиот политички блок нацрт препораките темелни врз платформата на Бадентер издржани и коректни, но не и за албанскиот блок кој не се откажува од своите барања Партиските експерти од ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, како и на ПДП и ...

На ДПА и на ПДП им е "тесна" уставната рамка на Леотар и Пердју

Дневник - 09.07.2001

ПОЛИТИЧКИ ДИЈАЛОГ КАЈ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ Документот на двајцата експерти предвидува и факултативна употреба на јазикот на националностите во Собранието, но не и официјализирање на албанскиот јазик Се очекува претставниците на ДПА и на ПДП денеска да ја "предизвикаат" ескпертската рамка што во саботата ...