TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

ОТЕ и „Телеком" без договор за меѓусебното поврзување

Утрински - 09.08.2002

НеизвесыG ъьјавитЃEза старЃEъь втъAиоЃEЃEбиЃEЃEъ@ератъA во сеЃEемврЃE ЗДЕНКА ПАВКОВИЃE ВториъC ЃEбиЃEЃEъ@ератъA во зеЃEавЃE ЃEЃEанијатЃE?МТС ЃEбиЃEЃE теЃEЃEЃEыGЃEциЃE, ЃEЃE штЃEсе виЃE фирматЃEЃEјЃEјЃEформирЃEгрчкиоЃEъьциЃEален ъ@ератъA ОТЕ во МакедЃEијЃE ЃEЃEЃEај ъьјавитЃEдеЃE веќе во сеЃEемврЃEќе ...

Газдите на „ЦИП продукт“ на листата на Џамбазов

Утрински - 08.08.2002

ПьFъьтиъC шоумен ъь избори НЃEсе бораЃEда бидаЃEЃEемиеЃE туЃE саЃE ыDзависеЃEЃEатеник. НемЃEда се заыGЃEваЃEсо висоЃE ЃEЃEтиЃE, екЃEьKијЃEЃEЃEавЃE туЃE со ЃEЃEво штЃEъьјЃEьBЃEсе разбирам -ЃEЃEурЃE уметыMст, спъAЃE ЃEадЃEЃEсоцијалЃE ЃEтоЃEЃEЃEЃEштЃEим ыDдостасувашЃEъь ЃEатеницитЃE Ќе се ь@идам да ...

За рударите договорот за продажба на "Саса" е криминален

Утрински - 05.08.2002

ВработеыGте во рудникъC во МакедЃEскЃEКаменицЃEЃEЃEдеъь го бльIираа ЃEтоЃEза БугаријЃE ИВАН БОЈАЏИСКИ ШТИП - ИЃEадЃEрудари ъь рудникъC за ьJьAЃEЃEциыI "СасЃE во МакедЃEскЃE КаменицЃEилиндеыPЃEте ЃEазыGци, ъьЃEстЃEсо свьGте сеЃEјства ЃEво ЃEазыGчнЃE атЃEсферЃE ги ЃEЃEъьЃEво ЃEтдыDвнЃEбльIадЃEъь ...

Родик и Кањас во финалето

Утрински - 05.08.2002

Мастерс во ТъAЃEто ВЃEсиыMќешнъCЃEфиъьЃE ъь МастерсъC во ТъAЃEто со ъьграден фоыC ьC 2,95 ЃEЃEЃEЃEдоЃEри се сретъьЃE12-ъC ыMситеЃE АЃEриЃEыDцоЃEЕыCЃEРьCик ЃEАргентиыDцоЃE ГиљерЃE Кањас. ВЃEЃEЃEфиъьЃEитЃEЃEчеви, РьCик забеЃEжа ЃEбеда ъь 14-ъC ыMситеЃE ЧехъC Јиржи НьAак со 6-4, 6-3, додеЃE Кањас го ...