TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Прекинот на огнот генерално се почитува

А1 - 15.07.2001

Прекинот на огнот во кризните подрачја во тетовско и во кумановско-липковскиот регион генерално се почитува, соопшти денеска Министерството за одбрана. Денеска има помало раздвижување и поретки провокации во тетовско. Од селото Лешок жените и децата се заминати, останати се само мажите, а од Одри ...

Терористите не мируваат во текот на ноќта

А1 - 14.07.2001

Преку денот, додека набљудувачите на ОБСЕ се на терен, и терористите мируваат, но тоа не е случај во текот на ноќта. Во околината на кумановско во близина на селата Виштица, Никуштак и Слупчане се забележани новоизградени бункери со оружје и храна.

Мле­ка­рот од Слуп­ча­не не зна­ел де­ка пре­не­су­ва бом­би!?

Вест - 14.07.2001

СУ­ДЕ­ЊЕ ЗА ТЕ­РО­РИ­ЗАМ ВО ОС­НОВ­НИ­ОТ СУД ВО КУ­МА­НО­ВО Во ку­ма­нов­ски­от Ос­но­вен суд се одр­жа вто­ро­то суд­ско ро­чиш­те про­тив Му­ха­мер Де­ми­ри (32) од се­ло­то Слуп­ча­не, об­ви­нет за кри­вич­но де­ло те­ро­ри­зам.

Те­ро­рис­ти­те кон­тро­ли­ра­ат и на па­тот кон Бр­ве­ни­ца

Вест - 14.07.2001

ТЕ­ТО­ВО. - Ма­ке­дон­ски­от блок на пар­тии и здру­же­ни­ја од Те­то­во, на вче­раш­на­та прес-кон­фе­рен­ци­ја, на ко­ја не учес­тву­ва­ше СДСМ, со­оп­шти де­ка не­ма до­не­се­но зак­лу­чок за не­как­во па­ра­во­е­но ор­га­ни­зи­ра­ње.

Терористите ноќе добиваат "засилување" од Косово

Дневник - 14.07.2001

За време на примирЈето Албанските терористи го користат прекинот на огнот за да префрлаат нови сили и опрема од Косово на македонска територија. Терористичка група вчера стрелала врз караулата Танушевци, а војниците на АРМ одговориле на нападот и ја разбиле групата, која се повлекла на Косово.

Во Вратница, Теарце и Јегуновце се поставени "ноќни стражи"

Дневник - 14.07.2001

МАКЕДОНЦИТЕ ВО ТЕТОВСКО СЕ САМООРГАНИЗИРААТ Некои од македонските Албанци од Гостивар и околината ги напуштаат домовите и одат во Призрен, каде што во штабови на ОНА им се делат оружје, униформи и борбена опрема, а оттаму преку диви гранични премини се враќаат во шумите во Гостиварско, тврдат ...

Во кризните региони мирно без поголеми инциденти

А1 - 13.07.2001

Состојбата во кризните региони во Македонија во раните утрински часови и во текот на изминатата ноќ може да се оцени како мирна и без поголеми провокации, соопшти денеска Министерството за одбрана. Додека пак, во Тетово на денешната пресконференција на блокот на македонски партии и здруженија во ...

Полицијата почнува да ги контролира патиштата во тетовско

А1 - 13.07.2001

Полицијата ја враќа контролата на патните правци во тетовско каде што во изминатите денови беа стационирани параполоциските сили на ОНА. Екипа на А1 заедно со транспортните возила на АРМ денеска беше на теренот. За прв пат е поминат патот Тетово - Јажинце.Изминат е патот помеѓу селата Порој, ...

Отс­тра­не­ти па­ра­по­ли­цис­ки­те пун­кто­ви кај Дре­но­вец и на па­тот кон Ја­жин­це

Вест - 13.07.2001

ВО ТЕ­ТОВ­СКО МИР­НО Ма­ке­дон­ско- пра­вос­лав­ни­те оп­шти­ни од Гер­ма­ни­ја до­де­ли­ја ху­ма­ни­тар­на по­мош за се­ла­ни­те од шес­те оку­пи­ра­ни се­ла При­пад­ни­ци­те на па­ра­во­е­на­та ОНА, и во те­кот на вче­раш­ни­от ден, во по­ве­ќе нав­ра­ти во ра­ни­те ут­рин­ски ча­со­ви и ...

Те­ро­рис­ти­те це­ла ноќ шпар­та­ле со мо­тор­ни во­зи­ла

Вест - 13.07.2001

ВО КУ­МА­НОВ­СКО ПО­Е­ДИ­НЕЧ­НИ ИС­ТРЕ­ЛИ Вче­ра во ноќ­ни­те ча­со­ви би­ла за­бе­ле­жа­на нај­го­ле­ма раз­дви­же­ност на те­ро­рис­ти­те од пот­пи­шу­ва­ње­то на при­мир­је­то КУ­МА­НО­ВО.- Од пот­пи­шу­ва­ње­то на при­мир­је­то вче­ра во ноќ­ни­те ча­со­ви би­ла за­бе­ле­жа­на нај­го­ле­ма ...

Бандитите од патиштата се преселија во селата

Дневник - 13.07.2001

СЕ ПОВЛЕКУВААТ ЛИ ТЕРОРИСТИТЕ КОН ШАРА? Жителите од овој крај велат дека во ноќните часови албанските терористи се уште повремено се појавуваат на некои делови од патот На патот Тетово-Јажинце повеќе нема барикади ниту пунктови на параполициските групи на ОНА.

Средба на Илија Филиповски со претставници на селата од тетовско

А1 - 12.07.2001

Претставници на тетовските села Јагуновце, Вратница, Теарце денеска се сретнаа со претседателот на Координативното тело за кризи Илија Филиповски. На средбата било разговарано за актуелната безбедносна состојба во нивните општини. Претставниците од тетовските села се загрижени за својата иднината.

Пунктот кај Групчин отстранет

Вест - 12.07.2001

НЕСФАТЛИВ ПОТЕГ НА ВЛАДАТА На местото на пунктот кај Групчин останати само наредените вреќи, а терористите поставија нови кај Дреновец. Во Лешок мирно, но напнато, терористите на некои од малобројните Македонци останати во Глоѓи и во Одри им дозволуваат, а на некои не... ТЕТОВО.

Во Кумановско мирно

Вест - 12.07.2001

КУМАНОВО.- Шестиот ден од потпишување на договорот за прекин на огнот, во липковско-карадачкиот воен регион се почитува, со исклучок на ситни повремени нарушувања на примирјето од албанските терористички групи. Терористите продолжуваат во попладневните и вечерните часови да се прегрупираат и да ...

Никој не ги продал тетовските села

Дневник - 12.07.2001

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА ДЕМАНТИРА МО тврди дека не се точни информациите според кои на Шар Планина биле распоредени околу 2.000 албански терористи Министерството за одбрана вчера соопшти дека за груба дезинформација го оценува пишувањето на "Дневник" дека "дел од тетовскиот крај е испазарен под ...

Терористите ги тргнаа барикадите, во селата и понатаму небезбедно

Дневник - 12.07.2001

ВО ТЕТОВСКО НЕИЗВЕСНОСТ И СТРАВ Албанските терористи од Тетовско ги отстраниле барикадите на патот Тетово-Јажинце и ги тргнале своите пунктови што ги поставија пред неколку дена. Во МВР ја потврдија оваа информација и велат дека сообраќајот на овој пат се одвива нормално, но оти небезбедно било од ...

Сепак постојат испади на терористите

А1 - 11.07.2001

Прекинот на огнот се почитува, но поединечни испади на албанските терористи, без сериозни последици по безбедноста на припадниците на македонските безбедносни сили сепак постојат. На некои делови од патот Тетово-Јажинце се забележани вреќи со песок но без присуство на вооружени лица.Сепак контролен ...

Во Тетово делуваат одметнати терористички банди

А1 - 11.07.2001

Портпаролот на македонското министерство за одбрана (МО) како "груба дезинформација" ги оценува денеска наводите на некои македонски весници дека „дел од тетовскиот крај е испазарен под маса и оти тој во иднина ќе биде под контрола на албанските терористи“.

Барикадите ги нема само за пред очи

Вест - 11.07.2001

ВО ТЕТОВСКО НИШТО НОВО Македонците коишто привремено ги напуштија своите домови во изминатите 10 дена ја надминаа бројката од 1.000 раселени лица ТЕТОВО.- Вчерашниот ден во Тетовско, до доцните попладневни часови, измина мирно.

Дел од тетовскиот крај "продаден" на терористите?!

Дневник - 11.07.2001

ДАЛИ ПОСТОИ ТАЕН ДОГОВОР ЗА СОЗДАВАЊЕ АЛБАНСКА ЕНКЛАВА ВО МАКЕДОНИЈА? Симптоматичното отсуство на македонските безбедносни сили од тетовските села населени со Македонци буди сомневање дека постои договор за премолчано етничко чистење на тој простор Дел од тетовскиот крај е испазарен "под маса" и ...

Две илјади терористи на Шара чекаат наредба за офанзива?

Дневник - 11.07.2001

ВО ТЕТОВСКО НЕМА МИР На секои сто метри низ планината биле распоредени групи од 5 до 10 бандити, најсовремено вооружени На падините на Шар Планина се распоредиле најмалку 2.000 албански терористи со најмодерно западно оружје, дознава "Дневник" од разузнавачки извори.

ОБСЕ ги убедува бандитите да ги тргнат блокадите и параполициските пунктови

Дневник - 11.07.2001

ПО ПОТПИШАНОТО ПРИМИРЈЕ Терористите на ОНА вчера изутрина ги тргнале пунктови за контрола на минувачите, што беа поставени во текот на минатиот викенд на патот Тетово - Јажинце. Се прават напори ваквите пунктови да бидат отстранети и од патиштата на Шар Планина, информираше на вчерашната ...

Нарушувања на прекинот на огнот

А1 - 10.07.2001

„Неколку нарушувања на прекинот на огнот од страна на терористичките групи во кумановско-липковскиот регион и тетовско во текот на ноќта“, соопшти денеска министерството за одбрана. Според истиот извор терористите отвориле оган од село Слупчане кон македонските безбедносни сили во Опае, на овој ...

Отстранети блокадите на патот Тетово - Јажинце

А1 - 10.07.2001

Проблемите со блокадите и пунктовите на албанските терористи, посебно на патот Тетово - Јажинце, од изутрина се отстранети - соопшти денеска во Скопје раководителот на групата за медиумска кампања на координативното тело за справување со кризи, Тихомир Илиевски.

Жителите на Лешок сами со ноќни стражи го бранат селото

А1 - 10.07.2001

Во тетовско денеска не се слушаа истрели, но терористите се уште се на патот Тетово - Непроштено. Тие ги симнале барикадите, возилата можат да се движат кон Лешок но вооружени терористи во униформи стојат покрај патот и од време на време ги легитимираат цивилите.

Во Слупчане заробени двајца резервисти на АРМ

Вест - 10.07.2001

Двајцата резервисти, со полна воена опрема, биле киднапирани кога од караулата Стража влегле во селото Слупчане, контролирано од ОНА КУМАНОВО.- Во саботата, албанските терористи заробиле двајца припадници на резервниот состав на Армијата на Република Македонија.

Кавга на терористите во Порој

Вест - 10.07.2001

Завчеравечер, на пунктот во селото Порој кој бил поставен од припадниците на таканаречената ОНА, терористите убиле едно момче од селото, дознаваме од сигурни локални извори. По убиството, помеѓу селаните и терористите настанал голема кавга, и почнале да ги отстрануваат барикадите, на патот.

Терористите стрелале момче Албанец

Дневник - 10.07.2001

ОНА ВРШИ ТЕРОР ВО ТЕТОВСКО Жител на Џепчиште вели дека бандитите ги ограбувале сите што сакале да го напуштат селото, а секојдневно притворале луѓе во импровизиран затвор Терористите на ОНА вчераутро додека вршеле присилна мобилизација убиле момче од албанска националност во селото Непроштено.

Киднапирани тројца војници, бандитите бараат откуп

Дневник - 10.07.2001

Додека трае прекинот на огнот Во Тетовско киднапираните се чуваат во подрум на куќа во Џепчиште, заробените војници во Кумановско се во Ропајце Албанските терористи во Тетовско и во Кумановско изминатиот викенд киднапирале тројца војници на АРМ и најмалку тројца цивили.

Нема напади, но жителите се малтретирани од терористите

А1 - 09.07.2001

Попладнево и во текот на денот нема забележани истрели и детонации од страна на терористите. Меѓутоа 7 жители од тетовско се киднапирани од страна на терористите. Дарко Бошковски кој беше киднапиран вчера околу 18 часот е ослободен денес околу 13 часот.

Двајцата заробени војници се наоѓаат во Ропајце

А1 - 09.07.2001

Припадниците на резервниот состав на Армијата на Република Македонија Љубиша Милановски и Часлав Спасовски, се заробени од страна на албанските терористи - потврди денеска Министерството за Внатрешни Работи. Тие сега се наоѓаат во селото Ропајце.

ОНА одвреме навреме глуми полиција на "ослободена" територија

Вест - 09.07.2001

ВО ТЕТОВСКО ЖИВОТОТ НАВИДУМ ДОБИ НОРМАЛЕН ТЕК Терористите примирјето го користат за прегрупирања и вкопувања. Униформирани припадници на ОНА повремено воспоставуваа контролни параполициски пунктови по должината на патот Тетово - Јажинце, легитимирајќи патници и претресувајќи возила ТЕТОВО.

Терористи ја запреа екипата на "Дневник" во тетовската населба Дреновец

Дневник - 09.07.2001

ОНА КОНТРОЛИРА ДЕЛ ОД ТЕТОВО Во Дреновец терористите направиле контролен пункт во еден дуќан, во непосредна близина на улицата, каде што имаше униформирано лице вооружено со автомат Во Тетово и Тетовско во воздухот се чувствува напната атмосфера и во секој момент може да избие вооружен инцидент.