TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Митрева: Никој нема да ја спречи волјата на граѓаните да излезат на избори

Утрински - 12.09.2002

ПРЕС СитЃEштЃEќе се ь@идат да го ъьрушаЃEизборниоЃEЃEъGес во шестатЃEизборнЃE единицЃEтребЃEда се ъCЃEжаЃEъьвремЃEьC таЃEитЃEъьЃEри. ЗЃEстъAствата ЃEвеќе ыD се исЃEатувааЃE бидејќи во ьCбранЃEъь деЃEЃEатијатЃEстыШат граѓанитЃEъь РМ, ъ@ьFицисЃEте ЃEЃEтичкЃEЃEртии ЃEЃEЃEъьроднатЃEзаедыGца.

Трудот на земјоделците треба да има вистинска цена

Утрински - 12.09.2002

ПредизбъAен ЃEтиыB ъь ЃEалицијатЃE"ЗЃEМакедЃEијЃEзаедыM" во СтрумицЃE/span> ТрудоЃEъь зеЃEьCелците требЃEда имЃEвистинскЃEцеъь ДесанЃE КацарскЃEbr> МитинЃEъь ЃEалицијатЃEЗЃEМакедЃEијЃEзаедыM СТРУМИЦА - КыьЃEцијатЃE"ЗЃEМакедЃEијЃEзаедыM" завчеравечер ьCржЃEгоЃEЃE ЃEедизбореЃEЃEтиыB ъь ...

ВМРО-ДПМНЕ дели препораки за добивање студентски легла

Утрински - 11.09.2002

НезадьAьJство во доЃEвите ЃEради ЃEртисЃEта распредеЃEЃE/span> ВМРО-ДПМНЕ деЃE ЃEепъAакЃEза добивање студентсЃE ЃEглЃE/SPAN> ЖакЃEъь ЃEрѓевиќ БаракЃEьC студенскиоЃEдоЃEМедицинар ОЃEтиыPЃEте ъAгаыGзациЃEъь ВМРО-ДПМНЕ деЃEЃEЃEсмЃEсо ЃEепъAакЃEза сместување ъь ыGвнитЃEчленьAЃEво студентсЃEте доЃEви во ...