TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Time.mk достигна 7М посети / 17M прегледи на месечно ниво
На 11.03.2015 Time.mk достигна скоро 7М (6.972.522) посети (visits) и 17.290.000 милиони прегледи (pageviews) на месечно ниво . Исто така, бројот на читатели (поточно, прелистувачи) на месечно ниво е пораснат на 634.000. Подолу се дадени и неколку други статистики за посетеноста на Time.mk.

Тука (Мај 2014) можете да ги погледнете истите статистики од Мај 2014.

Може да се забележи дека постои раст во бројот на посети за 35%, и раст од 43% во бројот на прикажани страници. Најголем раст од дури 70% има во бројот на посети на мобилната верзија. Бројот на прикажани страници на мобилната верзија е пораснат за 83%, од 3М на 5.5М pageviews / month.

Во однос на бројот на посети во Мај 2014та мобилната верзија остварила 19.6% од сите посети, а десктоп верзијата 80.4%. Во Феб/Март 2015 мобилната верзија остварила 24.4%, а десктоп верзијата 75.6%.

1. Генерални статистики


2. Прелистувачи


3. Тип на уреди


4. Мобилни уреди


5. Држави


6. Лојалност (Frequency & Recency)


* Сите статистики се за периодот од 9 Февруари 2015 до 11 Март 2015 (вкупно 31 ден) генерирани од Google Analytics, само за македонската верзија на Time.mk


Ви благодариме на довербата,
Time.mk, 12 Март 2015Останати текстови: