TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Hosted by: Театар на Навигаторот Цветко / Theatre Navigator Cvetko

Monday, Dec 2 at 20:00h - Dec 10 at 21:40h

Already started

KINO Kultura

Luj Paster 3, 1000 Skopje

GUESTS

0going
198interested

Details


„ВЕНЕРА ВО КРЗНО“ од Дејвид Ајвс
КИНО КУЛТУРА
Театар Навигатор Цветко

Режија: Ивана Ангеловска

Играат:
Ивана Павлаковиќ
Благој Веселинов

Костими: Марта Дуфне
Фото: Димитар Апостолов

„Венера во крзно“ е драма на познатиот американски автор Дејвид Ајвс, за прв пат изведена во 2010 година на Off–Broadway.
Станува збор за еден од најизведуваните текстови во последните седум-осум години.

Претставата „Венера во крзно“ е продуцирана во рамките на проектот „Направете место за младите театарџии“ со кој Театарот на Навигатор Цветко и Кино Култура имаат цел да поттикнуваат нова театарска продукција и да афирмираат млади автори.

**
Можете да резервирате билети на нашата меил адреса kinokultura2015@gmail.com
Цена на билет: 300 денари