TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Hosted by: Младински Културен Центар

Wednesday, Nov 20 at 20:00h - Nov 22 at 21:45h

Already started

Младински Културен Центар

Kej Dimitar Vlahov 15, 1125 Skopje

GUESTS

0going
186interested

Details


На ваше барање: три дена Небеска тема во кино Фросина
20.11 (среда) 
21.11 (четврток)
22.11 (петок) 
* Секоја проекција почнува во 20 часот!

Билетите се достапни на билетарница во МКЦ и online преку bileti.mkc.mk