TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Hosted by: EU Institute

Tuesday, Dec 3 at 18:30h - 21:30h

Already started

НУ Музеј на македонската борба

GUESTS

98going
285interested

Details


БЕСПЛАТЕН МОТИВАЦИОНЕН СЕМИНАР

ПАТ ДО УСПЕХОТ
“Излез од нашите предрасуди и сомневања“
Директен линк за пријава: https: https://www.cognitoforms.com/EUInstitute2/ПатДоУспехотИзлезОдНашитеПредрасудиИСомневања

Ограничен број на места
•••
- ДАТУМ: Вторник, 03 Декември 2019
- МЕСТО: НУ Музеј на македонската борба - Скопје
- ПОЧЕТОК И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА СЕМИНАРОТ: 19:00 h. - 20:30h
- РЕГИСТРАЦИЈА НА УЧЕСНИЦИ:18:30h - 19h - истиот ден
- ПРИЈАВА И РЕЗЕРВАЦИЈА ( е обавезна поради изработка на Сертификати ) Најдоцна до 02 Декември, 10ч
•••
Email: [email protected]
Ограничен број на места, директен линк за пријава: https://www.cognitoforms.com/EUInstitute2/ПатДоУспехотИзлезОдНашитеПредрасудиИСомневања
•••
Предавач: Проф.Д-р Зендел Абедин Шехи
•••
НАПОМЕНА:
За сите детални информации можете да не контактирате по пат на меил.
директен линк за пријава: 
https://www.cognitoforms.com/EUInstitute2/ПатДоУспехотИзлезОдНашитеПредрасудиИСомневања
•••
e-mail: [email protected]
тел: 077 660 363