TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Saturday, Feb 11 at 14:00h - 15:00h

Already started

GUESTS

46interested
53going
1.2Kinvited

Details


Grupi rinor ''ZGJOHU'' organizon tribunën e rradhës me temë: ''Paragjykimet e të rinjëve mbi politkën'' me ligjërues Xhenis Sulimani- magjistër i shkencave politike dhe Ilir Xhemaili - politolog i diplomuar. Është me të vërtetë një problematikë që neve si të rinjë na duhet tejmase pikërisht në këto momente kritike dhe dëshriojmë që me anë të kësaj tribune një të riu t'ia bëjmë sa më të qartë termin politikë dhe politikbërjen në përtgjithësi, ku të gjitha këto do të ligjërohen nga dy panelist  të profesioanlizuar në këtë fushë. 
Gjithashtu edhe ju do te keni mundësi të kyçeni në temë me parashtrimin e pyetjeve, sugjerimeve apo shprehjen e mendimeve tuaja.
Ardhja juaj i'a shton madhështinë!