TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Hosted by: Filharmonija

Thursday, Nov 21 at 20:00h - 23:00h

Already started

Filharmonija

Kej Dimitar Vlahov, 1000 Skopje

GUESTS

114going
396interested

Details


Диригент: Борјан Цанев
Солист: Зи Зи - пијано (Н. Р. Кина)
Програма:
Ј. Брамс: Концерт за пијано и оркестар бр. 1, оп. 15
Т. Зографски: Фантазија Корале*
Ф. Иванов: Варијации „Среќен роденден“**
*85 години од раѓањето на композиторот
** Светска премиера