TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Hosted by: Distrikt Bar & Kitchen

Friday, March 27 at 20:00h - 23:00h

Already started

Distrikt Bar & Kitchen

Plostad Makedonija 7, 1000 Skopje

GUESTS

0going
89interested

Details


НАСТАНОТ СЕ ОДЛОЖУВА ДО СЛЕДНОТО ИЗВЕСТУВАЊЕ.
За сите новости, ќе бидете известени.

Препуштете се на новите предизвици и вкусови и влезете во светот на комбинацијата на врвно српско грозје со француски начин на обработка и преточување во ексклузивни вина. 

Дистрикт Бар и Ресторан во соработка со Винарија Звонко Богдан ве поканува на уникатна вечера, прва во 2020 година од Winemaker Dinner Series.

Тајните на виното ќе ги уживате преку традиционалните и исклучителни селекции на Звонко Богдан, а ќе бидат придружени со добро познатите специјалитети на Дистрикт, специјално подготвени од нашиот главен готвач Кирил Ставрев.
———————————————————————————
THE EVENT IS POSTPONED UNTIL FURTHER NOTICE.
If any changes occur, we will keep you posted.

Take on the new challenges and culinary tastes and enter the world of combination of top Serbian grapes with a French way of processing and turning into exclusive wines.  

Distrikt Bar and Kitchen in collaboration with Zvonko Bogdan Winery invites you to a unique dinner party, the first in 2020 of the Winemaker Dinner series.  

You will enjoy the secrets of wine through Zvonko Bogdan's traditional and exquisite selections, accompanied by the well-known food specialties of Distrikt, uniquely prepared by our Executive Chef Kiril Stavrev.