TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Monday, April 16 at 19:00h - 21:00h

Already started

GUESTS

54interested
20going
508invited

Details


Откако е скован терминот во 1972та година, а најмногу денес, décroissance, низ разни призми се бави со критика на растот. Во суштина, тој инсистира на демонополизација на јавната дискусија од идиомите на економизмот и напуштање на економскиот раст како општествена цел сама по себе. 

На оваа презентација подобро ќе се запознаеме со овој концепт/теорија и ќе имаме можност да продискутираме идеи кои може да се аплицираат во наши локални или регионални рамки. 

*предавањето ќе биде на англиски јазик

Мала вечерна школа на Плоштад Слобода е серија волонтерски одработени настани за споделување на знаење и информации до кои ретко стасуваме во јавниот или академски дискурс, а се од елементарна важност за изградба на еден Град за сите. 


Повеќе информации наскоро.