TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Hosted by: Секој Студент

Wednesday, Nov 20 at 17:00h - 20:00h

Already started

Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје

булевар „Гоце Делчев“ 9А, 1000 Skopje

GUESTS

39going
101interested

Details


Scott Liston, Wendell Peck и Jack Horvath се професионалци со големо искуство на полето на лидерството, финансискиот менаџмент, советници за нови бизниси, јавно говорништво итн. Задоволство ни е да ве информираме дека ќе гостуваат во Македонија и во соработка со Секој Студент ќе одржат СЕМИНАР ЗА ЛИДЕРСТВО во Скопје.

| 20 ноември | 17:00-20:00 | Филолошки факултет | Скопје |

Предавањето ќе се одржи на АНГЛИСКИ јазик и ќе трае 3 часа со две паузи и е составено  од три дела: 
- Лидерски карактер
- Лидерска емоционална интелигенција
- Самоуправување

Следува СЕРТИФИКАТ за учество, плус опционално еден час менторство за изработка на личен план за надградба.  

Потребна е РЕГИСТРАЦИЈА на следниот линк: 
https://forms.gle/8sF3nFJ7FyQhvD3E9

БЕСПЛАТНО за студенти!

ВАЖНО е да дојдете 20 минути пред почетокот на настанот за потврда на регистрацијата. 
Се гледаме!