TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Hosted by: Qendra Savant

Wednesday, Nov 20 at 18:00h - 20:00h

Already started

Klubi "ELITA" - Sektori i Femrës

GUESTS

23going
80interested

Details


          “Edhe fjalët gëlltiten...”

  Me rastin e ditëve të psikologjisë 2019, “Eja të flasim për dhunën e dukshme dhe të padukshme”, që shënohen nga 17- 30 Nëntor, psikologët e Qendrës Savant organizojnë aktivitetin e parë me temë “Edhe fjalët gëlltiten..”. Ky akcion do me studentë dhe në bashkëpunim me Shoqatën kulturore dhe arsimore “Klubi Elita” me çrast do të mbahet ligjeratë e cila ka për qëllim që të njoftojë studentët me mënyrat e komunikimit, me dallimet në komunikim, nevojën për të thënë, përkatësisht për mos të shprehur atë që mund të vret / lëndon... Ndikimin e fjalëve dhe pasojat apo dobitë e tyre.
Përveç ligjeratës do të mbahen edhe punëtori vetëdijësuese për mënyrën e komunikimit dhe ndikimin e fjalëve.

 Aksionin e organizon Mr. Hatixhe Sefa, psikologe e licencuar dhe anëtare e Dhomës së Psikologëve të RMV.

Data: 20.11.2019, ora 18:00.
Vendi: Klubi Elita

Aktiviteti është i tipit të hapur! 
Ju mirëpresim studentë!


——————————————————————

          “ И зборовите се голтат...”

Во рамки на Денови на Психологија 2019, “Ајде да зборуваме за видливото и невидливото насилство”, кои се обележуваат од 17 до 30 Ноември, психолозите на Центар Савант ја ораганизираат првата нивна активност на тема “ И зборовите се голтаат...”.
Оваа акција се организира со студенти и во соработка со Здружение за културна и образовна едукација “Клуби Елита”. Во оваа акција ќе се одржува предавање која има за цел да студентите да се запознаат со начините на говор, со разликите во интеракцијата, прифаќање на различностите, потребата да се каже односно да не се каже тоа што може да биде повредливо/навредливо...
Освен предавање ќе се организира и работилница за да се подигне свеста за начинот на коминикација и влијанието на зборовите во нивниот живот.

Акцијата ја организира Мр. Хатџе Сефа, лиценциран психолог и член на Комората на Психолози во СРМ.

Датум: 20.11.2019; 18:00 ч
Место: Клуби Елита

Отворен настан
Ве очекуваме студенти!