TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Tuesday, Feb 13 at 18:00h - 20:00h

Already started

GUESTS

57interested
31going
7invited

Details


Истражувањето и развојот во суштина претставува инвестиција во знаење, технологија и создавање на можности, кои се трансформираат во нови производи, процеси и услуги и се развиваат нови конкурентски предности.

Creative Hub уште еднаш ви озможува бесплатно да ги надоградите вашите знаења во одделот на Маркетинг. Благодарение на нашиот предавач во Академијата за Маркетинг и ПР, Сергеј Зафироски ќе зборува за клучните тематики за истражувањето и развојот на производи и услуги. Истите се:

•  Што претставува истражување и развој?
•  Какво е значењето на активностите за домашната економија?
•  Што е истражување и развој на нови производи и услуги?
•  Кој е процесот односно предусловите кои треба да ги имаат компаниите или претприемачите за да
•  Како успешно да се испита мислењето на потрошувачите за производот и услугата?
•  Како до успешна комерцијализација на производ?

По завршување на предавањето ќе имате можност и вие самите да развиете панел дискусија за било какви прашања/мислења на темите и ќе добиете одговори од нашите експерти.
Настанот ќе се одржи во Кантина на 13.2.2018 (вторник) од 18:00 до 20:00 часот.

Местата се ограничени! 
Пријавете се на следниот линк: https://goo.gl/forms/vovJXNjpBbQrKtOG3