TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Персонализиција
Насловна почетна суперкатегорија при отварање на Time.mk

Кои типови на содржини најмногу ве интересираат?

Со помош на лизгачот одберете вредност од 1 до 10.

Поголема вредност значи дека во вашата верзија на Time.mk темите од таа категорија почесто ќе се појавуваат
во водечките топ теми на денот во соодветната суперкатегорија.
Вести Спорт Магазин
 
 
 
 
Внесете позитивни клучни зборови за теми кои сакате почесто да ги гледате на Time.mk, и негативни клучни зборови кои би се користеле за филтрирање на теми. Клучните зборови треба да се одделат со запирка ",". Можете да внесете произволен број на зборови.
Пример: еу, нато, жолтица, интеграции, iphone, вмро, сдсм, ферари, косово, грција
Позитивни:

Негативни:


Кои извори на содржини најмногу ве интересираат?

Со помош на лизгачот одберете вредност од 0 до 10.

Поголема вредност значи дека во вашата верзија на Time.mk изворот почесто ќе се јавува како лидер на одредена тема,
а и темите кои ги покрива тој извор почесто ќе се наоѓаат во листата од топ теми.

Вредност 5 значи дека релевантноста на изворот автоматски го пресметува Time.mk.
За вредности поголеми од 5, релевантноста на изворот во вашата верзија на Time.mk соодветно се зголемува,
а за вредности помали од 5, релевантноста на изворот во вашата верзија на Time.mk соодветно се намалува.

Телевизии
Весници
Новински агенции / Радија
Република
Портали
Спорт
Авто-Мото
Останати [прикажи]