TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

од 2001-07-09 до 2001-07-15

Продолжуваат дискусиите за документите

А1 - 15.07.2001

Дискусиите за рамковниот договор и трите анекси продолжуваат во недела, соопштија доцна синоќа меѓународните посредници Џејмс Пердју и Франсоа Леотар, не прецизирајќи да ли на овие документи ќе бидат ставени потписи, најдоцна до понеделник, како што порано беше најавено.

Неизвесно потпишувањето на договорот во овие два дена

А1

Забрзување на дијалогот од страна на Пердју и Леотар

А1

Таа ОНА

Вест

Пер­дју: Ако не ус­пе­ат пре­го­во­ри­те, мож­на е тра­ге­ди­ја

Вест

Дневник Дневник А1 А1 Вест Вест Вест Дневник

37 поврзани вести »

Прекинот на огнот генерално се почитува

А1 - 15.07.2001

Прекинот на огнот во кризните подрачја во тетовско и во кумановско-липковскиот регион генерално се почитува, соопшти денеска Министерството за одбрана. Денеска има помало раздвижување и поретки провокации во тетовско. Од селото Лешок жените и децата се заминати, останати се само мажите, а од Одри ...

Терористите не мируваат во текот на ноќта

А1

Мле­ка­рот од Слуп­ча­не не зна­ел де­ка пре­не­су­ва бом­би!?

Вест

Те­ро­рис­ти­те кон­тро­ли­ра­ат и на па­тот кон Бр­ве­ни­ца

Вест

Терористите ноќе добиваат "засилување" од Косово

Дневник

Дневник А1 А1 Вест Вест Дневник А1 Вест

33 поврзани вести »

Фи­ли­пов­ски: Уво­зот на наф­те­ни де­ри­ва­ти тре­ба да се ли­бе­ра­ли­зи­ра

Вест - 14.07.2001

СПО­РЕД ПРАВ­НИ­ТЕ ЕК­СПЕР­ТИ, ПРИВ­РЕ­МЕ­НА­ТА ТР­ГОВ­СКА СПО­ГОД­БА И ДО­ГО­ВО­РОТ ЗА ОК­ТА НЕ СЕ ВО КО­ЛИ­ЗИ­ЈА Спо­ред ви­цеп­ре­ми­е­рот Фи­ли­пов­ски, проб­ле­мот на крај се све­де на раз­лич­но­то тол­ку­ва­ње на од­ред­би­те од до­го­во­рот и Прив­ре­ме­на­та спо­год­ба од ...

Попушти кризата со недостиг на бензин

А1

Ца­ри­на­та пуш­ти 39 цис­тер­ни со наф­те­ни­те де­ри­ва­ти на "Мак­пет­рол"

Вест

Макпетрол: Милошоски лаже

Вест

Правните експерти препорачале слободен увоз на нафтени деривати

Вест

Вест Дневник А1 Вест Дневник А1 Вест Вест

17 поврзани вести »

Ара­чи­нов­ци се вра­ќа­ат до­ма за ед­на не­де­ла

Вест - 14.07.2001

ВО НЕ­О­ДАМ­НЕШ­НО­ТО ВО­Е­НО ЖА­РИШ­ТЕ КРАЈ СКОП­ЈЕ, ИН­ТЕН­ЗИВ­НО СЕ РА­БО­ТИ НА НОР­МА­ЛИ­ЗИР­ЊЕ НА ЖИ­ВО­ТОТ На те­ре­нот, без пре­кин се ра­бо­ти за да се вра­ти се­ло­то во нор­мал­на сос­тој­ба нај­доц­на за че­ти­ри де­на, а на­ред­ни­те три по­тоа, ќе се ис­пи­ту­ва ква­ли­те­тот на ...

Арачиновци ќе се вратат дома за една недела?

Дневник

Никој не знае каде ќе живеат арачиновци!

Дневник

Тешко ни е, ама никаде не е како дома

Дневник

Брњарци сеуште не е безбедно за живеење

А1

Вест Вест Дневник Дневник Дневник

10 поврзани вести »

САД за помошта на Македонија

А1 - 15.07.2001

Министерот за одбрана Владо Бучковски пред два дена најави дека мисијата на НАТО би можела да започне десет дена по постигнувањето на политичкиот договор, и дека веке е направен нацрт договорот за статусот на НАТО силите во мисијата „Жетва“ на разоружување на терористите.

На Македонија и е потребна итна економска помош

Дневник

Средби на Митрева со претставници на Обединетите Нации

А1

Не­ма ал­тер­на­ти­ва за по­ли­тич­ко­то ре­ше­ние за кри­за­та

Вест

Македонските лидери имаат сили да најдат излез од кризата

Дневник

А1 А1 А1 Вест Дневник

10 поврзани вести »

Прифатено Собрание кон крајот на август

Дневник - 14.07.2001

ВЕСТИ * Горан Рафајловски, претседател на Кошаркарскиот сојуз на Македонија (КСМ), прифаќа кон крајот на август да се одржи Собрание на КСМ, што е предлог на Здружението од Прва лига, мажи, и сугестија на некои женски клубови. Веста ни ја потврди Душко Весковски, генерален секретар на КСМ.

По преселбата разрешен генералниот секратар , а именуван потпреседател

Вест

Дојчиновски - в.д. генерален секретар

Дневник

Прволигашите иницираат собрание на КСМ најдоцна до крајот на август

Дневник

Седницата на новиот УО во пицерија

Вест

Дневник Дневник Дневник Дневник

9 поврзани вести »

Југословенски судии ќе го сослушаат Милошевиќ во Хаг

А1 - 14.07.2001

Истражен судија и окружен обвинител од Белград добија одобрение од судот во Хаг да го продолжат сослушувањето на бившиот југословенски претседател, Слободан Милошевиќ. Тие треба да ја прошират истрагата околу финансиски малверзации на Милошевиќ и неговите соработници.

Се­лез­њов пред­ла­га Ми­ло­ше­виќ да го бра­нат ру­ски ад­во­ка­ти

Вест

Ми­ло­ше­виќ ќе го об­жа­ли ап­се­ње­то од Хаш­ки­от три­бу­нал

Вест

Адвокатот Кристофер Блек ќе побара од холандскиот суд да ја испита легалноста на апсењето на Милошевиќ во СРЈ

А1

Поранешниот јавен обвинител на САД бара средба со Милошевиќ

Вест

Вест Вест А1 Дневник

9 поврзани вести »

Скоро пристигнување на НАТО војските

А1 - 14.07.2001

Привршуваат подготовките за пристигнување на силите на НАТО кои ќе ги разоружуваат албанските терористи. Војниците на НАТО ќе бидат во дефанзивна мисија, па ќе имаат само лесно вооружување, но го задржуваат правото доколку бидат нападнати да одговорат со оган.

"Жет­ва" поч­ну­ва за 10 де­на

Вест

НАТО ќе го "жнее" оружјето, нашите сили само ќе набљудуваат

Дневник

Ќе започне фазата на разоружување „Жетва“

А1

Дијалог за мир

Дневник

Дневник А1 Дневник Дневник

9 поврзани вести »

Шверцот со керозин ја чини Македонија околу четири милиони марки

А1 - 13.07.2001

Од организираниот шверц на керозин државава досега изгубила околу четири милиони германски марки, пари што наместо во буџетот се слеале во џебовите на оние што учествуваат во синџирот на овој организиран криминал. Ако се покаже дека се точни наводите дека во мај и во јуни во Македонија влегле околу ...

Наточете "солна киселина"

Дневник

Јас го открив, а не го шверцував керозинот

Вест

Шверцерите со керозин поврзани со исчезнатиот кокакин од МВР

Вест

Гевгелиските цариници "по грешка" откриле шверц на авионско гориво

Дневник

Вест А1

7 поврзани вести »