TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Црковни лица ги убедуваат поранешните монаси да се вратат во манастир

Утрински - 26.07.2002

Семејствата ъь ЃEраыM заЃEъьшеыGте деца ЃEвтъAыM се вознемиренЃEьC црЃEвнЃEемисарЃE РьCителЃEъь ыDЃEЃEЃEЃEраыM заЃEъьшеыG деца, ЃEЃEЃEед еден ЃEсеЃEсе вратилЃE доЃE, тврдат деЃE црЃEвнЃEЃEца ъь ъьјразличыG ъьчиЃEвршаЃEЃEитисъGЃEврЃEыGЃEза да се вратат ъьзаЃEво ЃEъьстиритЃE "АЃE ЃEраыM се бранеа ...

Коалицијата на Црвенковски ќе ги стави под лупа спорните одлуки на власта

Утрински - 24.07.2002

ПредизбъAъьта атЃEсферЃEсе загревЃE здружеъьта ъ@ьFицијЃEго засиЃEва ЃEитисьIъC ъьЃEВЃEдата ъь ГеоргиевсЃE КыьЃEцијатЃE"ЗА", составенЃEьC ЃEвеќе ЃEртии ЃEедводеыG ьC ъ@ьFицисЃEъC СДСМ, ьC вчерЃEдоби уште едъь членЃE - ДемьIратсЃEта ЃEртијЃEъь СрбитЃEъь ИваЃE СтоиљЃEвиЃE Тыь ЃEъBЃEта ЃEртијЃEво ьAаа ...