TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Top Tweets - 2h
Така, ни бугарскиот владетел, ни бугарската држава, како ниту бугарскиот етнос, никаде, во ниеден словенски запис не се наречени „словенски“.

Во словенските извори, поимите Словени и Бугари се употребуваат за РАЗЛИЧНИ ГРУПИ НАСЕЛЕНИЕ.
1ReTweets1Favorites·Details
Називот Бугари се однесува на народ сроден со Хуните и Унгарците, на пр., т.е. тие прави Бугари се Туранци / ТУРКИ. А пак, Словени се народ кој живее на просторот од Македонија до Велика Моравија.
1ReTweets1Favorites·Details
Слика 1 - Синаксар на Цариградска црква, каде што во грчкиот запис Турко-Бугарите се наречени Скито-Бугари. https://t.co/YnXUpnSLRC
1ReTweets1Favorites·Details
Слика 2 - Словенски превод на Синаксарот на Цариградската црква, каде Бугарите наместо со Скити, се поврзуваат со Унгарците и Хуните. Словенските хроничари во својот превод го додаваат терминот Хуни, којшто честопати го нема во оргиналните записи на грчки јазик. https://t.co/37sX5lvp1j
1ReTweets1Favorites·Details
Слика 3 - Јоан Малала вели „Ахил (потекнувал од народ)... Тогаш наречен Мирмодонци а сега Бугари".

Ова е секако - бесмислица. Во антиката никаде не се спомнуваат „Бугари“. А, Мирмидонците се митски народ, чиешто постоење историјата не го потврдила. Со еден збор, не постоеле. https://t.co/TjHirr7z8Z
1ReTweets1Favorites·Details
Но, Малала покажува друга занимливост - името „бугари“ означувало ПОВЕЌЕ РАЗНОРОДНИ народи, од кои барем еден е измислен. Но тоа нé води кон следниот пример, каде што и овие ИЗМИСЛЕНИ „бугари,“ еден друг писател повторно ги поистоветува со Хуните - Турки.
1ReTweets1Favorites·Details
Слика 4 - Во својот превод, пак, „од грчки на словенски" јазик, Григориј Мних пишува - „...тогаш наречени Мирмодонци а сега Бугари и Хуни"... Григориј го додава називот „Хуни".

Името „бугари“ повторно се става во кошот на Туранците - Турки. https://t.co/e6EVfY4NOw
1ReTweets1Favorites·Details
ИЗВОРИ: „Грчки извори за бугарската историја“ - ГИБИ, издава: БАН; Бизантинотуркика, Лејден, Брил, 1983.

Значи, Словените сами себе не се нарекувале „Бугари“ во 10. век, спротивно од она што го тврди бугарската историографија.
1ReTweets1Favorites·Details
Самите Словени, во словенските записи, Турко-Бугарите ги поврзуваат со Хуни, па тоа само ги дополнува другите „византиски“ (ромејски) извори коишто ги поврзуваат тие прави Бугари со Хазарите, Аварите, Котригурите, Оногундурите, т.е. со туркските народи.

https://t.co/1Ep6w3OnsP
1ReTweets1Favorites·Details
@zivkoili До вчера имаше нотарски изјави и секојдневно потенцирање нема да се менува уставот. А денес го видовме вистинското лице на вазалите од дпшне.
1ReTweets1Favorites·Details