TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Маркетинг

Веб страницата TIME.mk на своите корисници им нуди можност да ги следат и пребаруваат најбитните и најновите вести од повеќето информативни веб страници во Македонија.
(повеќе од 150 веб страници на телевизии, весници, информативни агениции, портали и сл.)

TIME.mk започна со работа на 1 јули 2008, а од 2011-та година е најпосетувана страница во Македонија.

Ценовник

Комплетниот ценовник за огласување на TIME.mk со дополнителни информации во врска со закупување на рекламен простор, можете да го погледнете тука.

Google Analytics Statistics

Период
Посети
(Visits)
Прикажувања
(Pageviews)
01.01.2011 - 31.12.2020
709,696,826
2,167,330,275
01.01.2020 - 31.12.2020
123,398,277
373,388,872

Банери

Позиција Димензии Цена
(за 1000 прикажувања)
Инфо
2.1 300 x 250 150 мкд преглед
2.2 300 x 250 120 мкд преглед
2.1 (double) 300 x 600 300 мкд
1 990 x 80 120 мкд преглед
1 (double) 990 x 150 250 мкд
Takeover 980 x 750 1799 мкд
Branding (desktop) 599 € (дневно)
Mobile 800 x 200 250 мкд преглед
Mobile 1 800 x 200 250 мкд преглед
Mobile 2 300 x 150 250 мкд преглед
Mobile Takeover 720 x 1280 2499 мкд
 • Цените се без пресметан 18% ДДВ.
 • Минимален дневен закуп на позициите 1, 2.1 и 2.2 е 3000 импресии/дневно.
 • Минимален дневен закуп на мобилната верзија е 2000 импресии/дневно.
 • Минималениот вкупен закуп е 6150 ден + 18% ДДВ.
 • Цената за expandable банер е 50% повисока од редовната цена. Expandable банер може да се отвара само на user action. На позиција 1 неможе да се закупи expandable банер.
 • Закупените импресии можете да ги распределите во период со произволна должина, притоа запазувајќи ги погоре дефинираните минимални закупи на дневно ниво.
 • Закупените импресии се распределуваат рамномерно во зададениот период.
 • Geo targeting: за сите држави надвор од Македонија (три пати повисока цена), за една или повеќе држави (пет пати повисока цена)
 • Незакупените импресии во тековниот ден пропорционално се доделуваат на тековните закупувачи, бесплатно, според бројот на импресии кои ги закупиле во тековниот ден.
 • За позиција Mobile и Mobile 1, доколку банерот се сервира со скрипта или се доставува во HTML5 формат, потребно е да биде изработен така што ширината и висината да бидат на 100%, да го исполни iframe-от во кој ќе биде вметнат. Да не биде фиксирана големината на 800x200. Mobile 2 е со фиксна големина од 300x150px.
 • Максимална големина на банер е 150KB за слика, а 75KB за HTML5.