TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

#
Давател
Примател
Конто
Датум
Износ
1.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
04/03/2020
6,943,831,999 мкд
112,907,837 
2.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
03/04/2013
5,824,402,656 мкд
94,705,734 
3.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
07/11/2012
5,524,678,794 мкд
89,832,176 
4.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
08/05/2013
5,327,595,752 мкд
86,627,573 
5.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
29/11/2017
5,208,441,541 мкд
84,690,106 
6.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
23/03/2016
5,070,250,255 мкд
82,443,094 
7.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
25/03/2015
5,066,334,263 мкд
82,379,419 
8.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
06/02/2013
4,794,264,173 мкд
77,955,515 
9.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
07/05/2014
4,709,995,125 мкд
76,585,287 
10.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
08/08/2012
4,647,859,896 мкд
75,574,958 
11.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
02/10/2013
4,622,399,468 мкд
75,160,967 
12.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
09/03/2016
4,587,153,932 мкд
74,587,869 
13.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
14/03/2018
4,538,538,273 мкд
73,797,370 
14.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
21/11/2018
4,517,131,000 мкд
73,449,285 
15.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
02/04/2014
4,512,470,884 мкд
73,373,510 
16.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
06/11/2013
4,465,863,240 мкд
72,615,662 
17.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
22/03/2017
4,364,192,464 мкд
70,962,479 
18.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
06/03/2019
4,076,480,117 мкд
66,284,230 
19.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
20/11/2019
4,072,926,111 мкд
66,226,441 
20.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
16/10/2013
3,791,457,208 мкд
61,649,711 
21.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
01/12/2016
3,682,073,677 мкд
59,871,117 
22.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
08/03/2017
3,575,992,950 мкд
58,146,227 
23.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
18/07/2012
3,525,570,685 мкд
57,326,353 
24.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
01/06/2016
3,370,358,756 мкд
54,802,581 
25.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
03/12/2015
3,349,133,583 мкд
54,457,457 
26.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
04/05/2016
3,334,465,702 мкд
54,218,955 
27.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
06/11/2013
3,328,523,859 мкд
54,122,339 
28.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
14/10/2020
3,246,717,500 мкд
52,792,154 
29.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
02/04/2014
3,221,954,387 мкд
52,389,502 
30.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
01/12/2016
3,220,552,548 мкд
52,366,708 
Податоците за трезорските трансакции се преземени од open.finance.gov.mk

Кодовите на контата можете да ги најдете овде и овде